המועד הקובע: 11 באפריל 2016

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות של חברת אלקליל בע"מ (להלן: "אסתי לאודר ישראל אונליין")

אנו באסתי לאודר ישראל אונליין מכבדים את הפרטיות שלך ומעריכים את הקשר שיש לנו עמך. הביקור שלך באתר האינטרנט כפוף למדיניות פרטיות זו ולתנאי השימוש שלנו.

מדיניות פרטיות זו מתארת את סוג המידע האישי אותו אנו אוספים באתר האינטרנט אסתי לאודר ישראל, הממוקם בכתובת www.jomalone.co.il (“האתר”), האופן בו אנו עשויים להשתמש במידע זה והצדדים עמם אנו עשויים לחלוק אותו. מדיניות הפרטיות שלנו מתארת אף את האמצעים אותם אנו נוקטים על מנת לאבטח את המידע ואופן הגישה לפרטיך האישיים, שינוים ומחיקתם. כמו כן מוסבר כיצד תוכל(י) להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך או לקבלת הודעות אודות המוצרים והשירותים שלנו.

יש לשים לב שמדיניות פרטיות זו חלה על מידע אשר ניתן לאסתי לאודר ישראל אונליין בלבד. היא אינה חלה על כל מידע או מסר אחר העשוי להתייחס לאסתי לאודר, כגון מסרים מדלפקי אסתי לאודר הממוקמים בתוך חנויות פיזיות. אם תבקר(י) באחד מאתרי האינטרנט האזוריים [הכלליים] הנוספים, כגון www.jomalone.co.il או קישור לאתר אינטרנט אחר מאתר זה, תהיה(י) כפוף(פה) למדיניות הפרטיות החלה על אותו אתר האינטרנט ומומלץ לעיין במדיניות פרטיות כזו.

לחיצה על כל אחד מהקישורים להלן מעבירה אותך לסעיף המצוין:

מידע אותו אנו אוספים ואופן השימוש בו
שימוש בפרטים אישיים על ידי אסתי לאודר ישראל אונליין
          הודעות שיווקיות
          הודעות טקסט
          הודעות המיועדות לשרת אותך
          שירות מותאם אישית
          אירועים, שאלונים וסקרים
          העסקה
טכנולוגיות המאפשרות לנו להתאים אישית את חווית הגלישה שלך באתר שלנו
          משואות רשת וקישורי עקיבה
          עוגיות
          שירותי ניתוח פעילות באינטרנט מצד שלישי
פרסום ממוקד
חברות מקבוצת אסתי לאודר
          חברות מקבוצת אסתי לאודר
          צדדים שלישיים
          העברות של עסקים
          עמידה בדרישות הדין
העברת נתונים לארצות אחרות
מדיניות לגבי ילדים
אופן ההגנה על מידע אישי
עדכונים למדיניות הפרטיות שלנו
הבחירות שלך
          עדכון הפרטים שלך
          אפשרות פרישה וניהול העדפות
בקר נתונים / מעבד נתונים
הערות

מידע אותו אנו אוספים ואופן השימוש בו

הנך רשאי(ת) לבחור לספר לנו פרטים אישיים בעת ביקורך באתרנו. לדוגמה אם תחליט(י) למלא שאלון מקוון, ייתכן שתתבקש(י) לספק פרטים מסוימים כגון פרטי יצירת קשר (שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר ומספר טלפון), קבוצת גיל, מין ותחומי עניין לגבי מוצרים ו/או קוסמטיקה והמותגים והמוצרים בהם את(ה) משתמש(ת).

אם אין ברצונך לאפשר לנו לאסוף פרטים אישיים אודותיך, אל תספק(י) לנו מידע כזה.

שימוש בפרטים אישיים על ידי אסתי לאודר ישראל אונליין

הודעות שיווקיות

אם תבחר(י) בכך, חברת אסתי לאודר ישראל אונליין רשאית להשתמש בפרטים אותם תספק(י) לשם יצירת הודעות ומשלוחן אליך, כגון ניוזלטרים, סקרים או הודעות אחרות המכילות מידע אודות מוצרים, שיווקם ואירועים, ייעוץ קוסמטי או מבצעים ("הודעות"). אם אין ברצונך לקבל הודעות כאלה, אנא בחר(י) שלא להשתמש בהן. אם בחרת למסור פרטים אישיים ובהמשך תתחרט(י), עיין(ני) בסעיף הבחירות שלך בהמשך.

הודעות טקסט

אם תבחר(י) בכך, ביכולתך לספק את מספר הטלפון הסלולארי שלך על מנת לקבל הודעות טקסט המכילות פרטים על מוצרים, שיווקם ואירועים, ייעוץ קוסמטי ומבצעים (“הודעות טקסט”).  חברת אסתי לאודר ישראל אונליין אינה גובה כסף עבור משלוח הודעות טקסט, אך ייתכן שספק הטלפוניה הסלולארית שלך יחייב אותך על משלוח ו/או קבלת הודעות טקסט וזמן אוויר וכן כל דמי שימוש אחרים בהם מחייב ספק הטלפוניה הסלולארית שלך. אם בחרת לקבל הודעות טקסט ובהמשך תתחרט(י), עיין(ני) בסעיף הבחירות שלך בהמשך.

הודעות המיועדות לשרת אותך

אם בחרת לספק לנו פרטי יצירת קשר, נהיה רשאים לספק לך הודעות שירות בכל אמצעי, לרבות דואר אלקטרוני, לגבי האתר או לפנות אליך לגבי בקשות או שאלות בנושא שירות לקוחות. הודעות מסוגים אלה נחוצות לשם מתן שירות, ולשם מתן מענה לסוגיות אותן את(ה) מעלה ועל מנת לספק לך את רמת שירות הלקוחות הגבוהה אותה מציעה אסתי לאודר ישראל אונליין ללקוחותיה.

שירות מותאם אישית

אנו רשאים להשתמש בפרטיך האישיים על מנת לספק לך שירות ושימוש באתר המותאמים אישית. לדוגמה, אנו נהיה רשאים להציע מוצרים העשויים לעניין אותך במיוחד.

אירועים, שאלונים וסקרים

לעתים, אסתי לאודר ישראל אונליין עשויה לתת חסות לאירועים (כגון תחרויות, הגרלות ומבצעים נוספים), שאלונים וסקרים. ייתכנו תקנונים פרטניים החלים על מבצעים אלה המסבירים את אופן העיבוד של הפרטים האישיים אותם תספק(י). אנו ממליצים לך לעיין בתקנונים החלים לפני השתתפותך. במידה ואירוע, שאלון או סקר כלשהו אינו כפוף לתקנון פרטני, עיבוד הפרטים האישיים ייעשה בכפוף למדיניות פרטיות זו ולמטרות הנקובות בה.

העסקה

אם תספק(י) לנו פרטים אישיים בנושא העסקה, כגון קורות החיים שלך, נתייחס לפרטים אישיים אלה כסודיים ונשתמש בהם אך ורק על מנת לשקול את מועמדותך להעסקה כיום או בעתיד ועל מנת לפנות אליך לגבי העסקה אצלנו או שותפינו. "שותף" הנו אדם או ישות הנשלט על ידי חברתנו או השולט בחברתנו או הנמצא בשליטה משותפת עם חברתנו, במישרין או בעקיפין דרך גורם ביניים אחד או יותר. אנו נשמור את פרטיך האישיים לגבי הזדמנויות העסקה העלולות להתהוות במשך שנה אחת, אלא אם תודיע(י) לנו שאין ברצונך לאפשר לנו לשמור את פרטיך יותר. 

טכנולוגיות המאפשרות לנו להתאים אישית את חווית הגלישה שלך באתר שלנו

אנו משתמשים בטכנולוגיות שונות לשם איסוף מידע (כגון בקשת האינטרנט שלך, כתובת פרוטוקול אינטרנט (IP), סוג הדפדפן, שפת הדפדפן, תאריך ושעה של בקשה) אודות הביקור באתר שלנו ועל מנת לשפר ולהתאים אישית את חווית הגלישה שלך באתר שלנו. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש בכתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) המזהה את המחשב או את המכשיר שלך והמציין את האזור הגיאוגרפי שלך למטרות סטטיסטיות. בחלק מהמקרים, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות אלה בשילוב עם הפרטים האישיים אותם סיפקת באתר. טכנולוגיות אלה עשויות להניב מידע רב כגון האם ביקרת באתרנו בעבר. כמו כן הן עשויות לאפשר לך לשמור את העדפותיך. כל טכנולוגיה מוסברת להלן.

משואות רשת וקישורי עקיבה

משואות רשת web beacons)), קישורי עקיבה ו/או טכנולוגיות דומות מורכבות ממספר שורות קוד וטמונות בדפי האתר שלנו. הן משמשות בשילוב עם עוגיות ולעתים קרובות הן אינן נראות לעיני הגולש באתר. משואות רשת עשויות להעביר מידע לצדדים שלישיים, כגון ספקי השירות שלנו וניתן להשתמש בהן על מנת לעקוב אחרי התגובה של הלקוח לפרסומות מסוימות, לשם מיקוד פרסומת אינטראקטיבית טוב יותר ועל מנת לשפר את התמיכה בלקוח ואת השמישות מבחינתו. אם תבחר(י) לדחות את העוגיות שלנו (ראה(י) סעיף “עוגיות” להלן), תמנע(י) ממשואות רשת להעביר מידע זה אודותיך והמעשה עלול להגביל את השימוש בחלק ממאפייני האתר שלנו.

עוגיות

עוגיות דפדפן הנן קטעי טקסט השמורים בכונן הקשיח של המחשב שלך בעת ביקורך באתרנו. עוגיות פלאש דומות לעוגיות דפדפן אלא שהן עשויות לאחסן מידע מורכב יותר מאשר טקסט גרידא והן מאוחסנות בדפדפן ולא על הכונן הקשיח שלך.

ניתן לבקש מהדפדפן או מתוספים ("פלאגים") לדפדפן, כגון פלאש, להודיע לך על עוגיות או לדחות אותן אוטומאטית. אם תדחה(י) את העוגיות שלנו, תוכל(י) עדיין להשתמש באתר, אך חלק מתכונותיו תהיינה

שירותי ניתוח פעילות באינטרנט מצד שלישי

אנו עשויים להשתמש באתר זה או באפליקציות המובייל שלנו בשירותים מצד שלישי לניתוח פעילות באינטרנט, כגון Adobe Site Catalyst ו/או Google Analytics. ספקי השירותים המפעילים את השירותים האלה עושים שימוש בטכנולוגיות כגון "קוקיס" (Cookies), יומנים של שרתי האינטרנט ו-web beacons על מנת לסייע לנו לדעת כיצד המבקרים משתמשים באתר זה. משתמשים באתר יכולים לבטל את יכולתם של שירותי הניתוח לנתח את פעילות הגלישה שלהם באתר ולממש את זכותם לבחור האם לאפשר איסוף מידע שלהם באתר זה.

  • ל-Adobe Site Catalyst, הקליקו כאן.
  • על מנת לבטל את ה-cookie של Google Analytics ו"קוקיס" של כל שירות אחר מצד שלישי לניתוח פעילות באינטרנט, יש דפדפנים המראים למשמש מתי ה"קוקיס" נשלחים ומאפשרים למשתמש לסרב ל"קוקיס" בכל מקרה לגופו.


פרסום ממוקד

אנו עשויים גם להתקשר עם רשתות פרסום מצד שלישי האוספות כתובות IP ומידע אחר באמצעות שימוש ב"קוקיס", יומנים של שרתי אינטרנט ו-web beacons באתרי האינטרנט והודעות הדוא"ל שלנו; ובפרסומות שלנו הנמצאות באתרי אינטרנט של צד שלישי. רשתות פרסום אלו משתמשות במידע זה על מנת לספק פרסומות על מוצרים ושירותים המותאמים לתחומי העניין שלך (לרבות של חברות הקשורות אלינו). את/ה עשוי/ה לראות פרסומות אלו באתרי האינטרנט שלנו ובאתרים אחרים. תהליך זה מסייע לנו לנהל ולעקוב אחר אפקטיביות מאמצי הפרסום שלנו. למידע נוסף על רשתות פרסום אלו ואחרות ולהוראות לנטרול איסוף המידע על ידן יש להקליק כאן.


מידע אותו אנו חולקים ועם מי

לא נספק את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים לשימושם בשיווק מוצריהם או שירותיהם לך ללא הסכמתך למעט כמתואר בסעיף “העברות של עסקים” להלן. בנוסף, איננו מוכרים ואינם חושפים בדרך אחרת פרטים אישיים אודות גולשים המבקרים באתר שלנו למעט כמתואר כאן.

חברות מקבוצת אסתי לאודר

נהיה רשאים לחלוק את פרטיך האישיים עם השותפים שלנו המפיצים והמשווקים מוצרי אסתי לאודר ("חברות קבוצת אסתי לאודר"). חברות מקבוצת אסתי לאודר רשאיות להשתמש במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו, לרבות, אם בחרת בכך, משלוח הודעות אליך המכילות פרטים אודות מוצרים, ייעוץ קוסמטי ומבצעים. אם את(ה) מעדיף(פה) שלא נחלוק את פרטיך האישיים עם חברות מקבוצת אסתי לאודר, אנא אל תספק(י) לנו אותם. איננו יכולים להציע את היתרונות של חברת אסתי לאודר ישראל אונליין למי שאינו מסכים לחלוק את פרטיו האישיים עם חברות מקבוצת אסתי לאודר.

צדדים שלישיים

אנו עשויים להעסיק חברות או יחידים על מנת לבצע פעולות בשמנו בהתאם למדיניות פרטיות זו. דוגמאות לכך כוללות חברות לניתוח נתונים, מומחים לשירות לקוחות, ספקי דואר אלקטרוני, חברות אירוח רשת וחברות מימוש (כגון חברות המתאמות משלוחי דואר). ייתכן שצדדים שלישיים אלה יקבלו גישה לפרטים האישיים הנחוצים לשם ביצוע תפקידם אך הם אינם רשאים להשתמש במידע זה אלא בשמנו ובהתאם למדיניות פרטיות זו.

בנוסף, בחלק מהמקרים, ייתכן שתקבל(י) הזדמנות להסכים למסירת פרטיך האישיים לצד שלישי כגון חברה נוספת הנותנת חסות לאירוע או למבצע. אם תסכים(מי) לכך, אנו נחלוק את פרטיך עם צד שלישי כזה וייתכן שהמידע אותו תספק(י) לצד שלישי ישמש אותו למטרותיו, בהתאם למדיניות הנהוגה אצלו.

העברות של עסקים

עם המשך פיתוח העסקים שלנו, ייתכן שנמכור חלק מהנכסים שלנו. בעסקאות כאלה, מידע אודות משתמשים, לרבות פרטיך האישיים, הנו אחד מהנכסים העסקיים המועברים ועל ידי הגשת פרטיך האישיים באתר זה, הנך מסכים(מי) להעברת פרטיך לצדדים כאלה בנסיבות הללו. הנך רשאי(ת) לבחור שלא להסכים להעברת פרטיך כנכס עסקי על ידי פנייה אלינו כמתואר בסעיף הבחירות שלך.

עמידה בדרישות הדין

אנו רשאים לחשוף מידע כפי שיהיה נחוץ על מנת לעמוד בדרישות של כל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית החלה עלינו. בנוסף, ייתכן שנחשוף כל מידע בעת הצורך על מנת למנוע פגיעה פיזית או הפסד כספי בהקשר לפעילות בלתי חוקית ממשית או חשד לכך.
 

העברת נתונים לארצות אחרות

השותפים, חברות מקבוצת אסתי לאודר וצדדים שלישיים העשויים לקבל את פרטיך האישיים בהתאם למדיניות פרטיות זו ובסיסי הנתונים בהם אגורים פרטיך האישיים יהיו ממוקמים בישראל ובארצות הברית ובארצות נוספות שאינן מבטיחות בהכרח את אותה רמת ההגנה על פרטים אישיים כמו המדינה בה את(ה) שוהה. כל השותפים, חברות קבוצת אסתי לאודר והצדדים שלישיים העשויים לקבל את פרטיך האישיים נדרשים לכבד את מצגי הפרטיות המפורטים במדיניות פרטיות זו ללא קשר למקום הימצאם. אסתי לאודר ישראל אונליין אינה יכולה להציע את ההטבות למי שאינו מסכים להעברת פרטיו האישיים לארצות הברית ולארצות נוספות מחוץ לישראל שאינן מבטיחות בהכרח את אותה רמת ההגנה על פרטים אישיים כמו המדינה בה את(ה) שוהה. אם סיפקת פרטים אישיים לאתר אסתי לאודר ישראל אונליין ובהמשך תתחרט(י) לגבי הסכמתך להעברת פרטיך האישיים כמתואר בפסקה זו, אנא צור(י) עמנו קשר כמתואר בסעיף "הבחירות שלך במדינות פרטיות זו.

מדיניות לגבי ילדים

אם טרם מלאו לך 18 שנים, תהיה(י) רשאי(ת) לגלוש באתר שלנו. אולם, אסור לך לספק לנו פרטים אישיים. אתר זה אינו מיועד לקטינים שטרם מלאו להם 18 שנים ואיננו אוספים ביודעין פרטים אישיים מקטינים שטרם מלאו להם 18 שנים. אם ייוודע לנו שקיבלנו בשוגג פרטים אישיים מגולש שטרם מלאו לו 18 שנים, נמחק פרטים אלה מרישומינו.

אופן ההגנה על מידע אישי

אנו נוקטים אמצעי אבטחה סבירים לאתר זה על מנת להגן עליו מפני חשיפה, שימוש, שינוי והשחתה ללא רשות של פרטים אישיים אותם את(ה) מספק(ת) באתר. מכיוון שהאתר שלנו מוצע לרשותך באינטרנט הציבורי, הפרטים האישיים אותם את(ה) מספק(ת) לנו נאספים ברשת גלויה, דהיינו האינטרנט, וכתוצאה מכך, במקרה של פריצה, צדדיים שלישיים לא מורשים עשויים לעיין בהם ולהשתמש בהם אם יש לך שאלות כלשהן לגבי אבטחה באתר שלנו, ניתן לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@jomalone.co.il.

עדכונים למדיניות הפרטיות שלנו

אנו עשויים לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. אם נחליט לשנות את מדיניות הפרטיות שלנו, אנו נפרסם את המדיניות המתוקנת כאן. אנו ממליצים לעיין במדיניות פרטיות זו מפעם לפעם. מועד התחולה של מדיניות פרטיות זו מופיעה בראש הדף.

הבחירות שלך

עדכון הפרטים שלך

ביכולתך לעיין בפרטיך האישיים, לשנותם ולמחקם על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@jomalone.co.il.

אפשרות פרישה וניהול העדפות

הנך רשאי(ת) לבחור האם ברצונך לקבל הודעות מאתנו או לא. ניתן לשנות את העדפותיך לגבי הודעות בכל עת על ידי לחיצה על הקישור "הסרה מרשימת מנויים" בתחתית כל הודעת דואר אלקטרוני אותה תקבל(י) מאתנו או על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@jomalone.co.il.  ניתן לבטל קבלת הודעות טקסט על ידי יצירת קשר עם info@jomalone.co.il.  כמו כן ניתן לבחור שלא לקבל הודעות דואר או טלפון על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@jomalone.co.il תוך ציון העדפה זו.

בנוסף, אם ברצונך לשנות את יתר העדפותיך, כגון לגבי העברות בין עסקים או העברת נתונים כמתואר בסעיף העברת נתונים לארצות אחרות או לגבי עיבוד נתונים רגישים כמתואר בסעיף מידע אותו אנו אוספים ואופן השימוש בו , אנא צור(י) עמנו קשר ב-info@jomalone.co.il. אנא שים(מי) לב שאם תבטל(י) את הסכמתך לעיבוד ו/או העברות מסוימים, לא נוכל יותר לספק לך את ההטבות של אסתי לאודר ישראל אונליין ונמחק את פרטיך האישיים אם הדבר נדרש לפי בקשתך.

בקר נתונים / מעבד נתונים

אסתי לאודר ישראל אונליין תקבל שליטה בפרטים האישיים שתספק(י) ותהא אחראית להם כמו כן, חברת ELC Online Inc תעבד עבורנו את הפרטים האישיים אשר סיפקת.(כתובת: 40 W 23 Street, New York, New York, 10010, USA).

הערות

נקטנו אמצעים רבים על מנת להבטיח לך גלישה מעולה באתרנו וכי תישמר פרטיותך בהתמדה. אם יש לך שאלות, הערות או חששות כלשהם לגבי מנהגי הפרטיות שלנו, אנא פנה(י) אלינו בדואר אלקטרוני בכתובת info@jomalone.co.il.  אם יש לך שאלות כלשהן הקשורות בהודעות טקסט, אנא פנה(י) אלנו ב-info@jomalone.co.il.

זכויות יוצרים © Jo Malone Inc. כל הזכויות הבינלאומיות שמורות.